Ons privacy statement

Dit privacy statement oftewel privacy- en cookieverklaring, versie 1.1, is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2018 en is van toepassing op al onze overeenkomsten, producten, diensten en websitebezoeken. Door het gebruiken van onze producten, diensten en/of website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy statement.

Wij respecteren de privacy van onze (potentiële) klanten en de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke (persoons)gegevens wij verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Doel en grondslag

Wij verwerken uw (persoons)gegevens op basis van een overeenkomst of toestemming voor de volgende doelen:
- Het opstellen van een offerte;
- Het uitvoeren van overeenkomsten en diensten;
- Het indien nodig contact opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Het afleveren van producten en/of diensten;
- Het verzenden van facturen en/of het invorderen van betalingen;
- Het verzenden van een nieuwsbrief;
- Het informeren over wijzigingen van ons product- en/of dienstenaanbod;
- Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
- Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
- Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
- Het zo nodig achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ons bedrijf, onze medewerkers en/of onze relaties.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur via e-mail contact met ons op.

Verwerking van gegevensg

Wij verwerken uw (persoons)gegevens omdat u gebruik maakt van onze producten, diensten, website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens uiteraard op een manier die in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hieronder een overzicht van de (persoons)gegevens die wij zoal kunnen verwerken:
- (persoons)gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie;
- IP-adres, technische browserinformatie en apparaat type;
- gegevens over uw activiteiten op onze website.

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken in principe geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een opmerkingenveld, in uw CV of in uw motivatiebrief. Wij raden u dringend aan om nooit bijzondere persoonsgegevens aan ons te verstrekken als deze voor onze verwerkingsdoeleinden niet noodzakelijk zijn.

Onze website, producten en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan bij voorkeur via e-mail contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden

Wij stellen uw (persoons)gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Wij kunnen uw (persoons)gegevens echter op basis van een overeenkomst of toestemming wel delen met derden. Met derden die uw (persoons)gegevens binnen de EU/EER verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bij derden die uw (persoons)gegevens buiten de EU/EER verwerken, spannen wij ons in om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een juiste en zorgvuldige wijze worden verwerkt, bijvoorbeeld via het EU-US Privacy Shield. Tot slot kan een wettelijke verplichting een reden zijn om uw (persoons)gegevens aan derden te verstrekken.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, smartphone of ander soortgelijk apparaat.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wetgeving, bewaren wij uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens via e-mail naar ons sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Websites en diensten van derden

Ons privacy statement is niet van toepassing op websites, applicaties, services of soortgelijke diensten van derden die (door middel van links) met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw gegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om eerst de privacyverklaring van deze derden te lezen.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te updaten. Nieuwe versies zullen op onze website worden gepubliceerd en treden in werking zodra deze zijn gepubliceerd en daarmee vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. U wordt daarom geadviseerd regelmatig het privacy statement op onze website te raadplegen.

 
Een exemplaar van dit privacy statement zenden wij u als klant desgewenst kosteloos per post of e-mail toe.

contactgegevens

Veldmaat ICT
Zutphenseweg 2a
7241 KR  Lochem
 
Tel.:  0573 - 25 18 12